Ποιότητα & Ασφάλεια

Η Σταμπουλής Μ  ΕΠΕ έχει ως στόχο της την παραγωγή και προώθηση των παραδοσιακών γιαουρτιών υψηλής ποιότητας. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί, είναι συστηματικοί και λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας από τη συλλογή της πρώτης ύλης, ως το τελικό προϊόν.

Διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων της, εφαρμόζοντας πιστοποιημένο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Συγκεκριμένα, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει:

  1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005.

Οι φυσιοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται σε εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.

Σχετικά αρχεία

αρχείο pdf - 1,79MB Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 (αρχείο pdf - 1,79MB)
©Σταμπουλής Ε.Π.Ε. - Παραγωγή & Εμπορία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2οχλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας - τηλ. 2332020205 -