Αντιπροσωπευόμενες εταιρίες

 
Καλλιμάνης Α.Ε.
DANONE

Η Σταμπουλής Ε.Π.Ε. είναι αντιπρόσωπος της lykas.gr στο νομό Ημαθίας   Από τον Ιούνιο του 2020 είναι ειδικός συνεργάτης της εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ 

©Σταμπουλής Ε.Π.Ε. - Παραγωγή & Εμπορία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2οχλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας - τηλ. 2332020205 -