Στοιχεία επικοινωνίας

Σταμπουλής Μ  Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

2ο χλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας
Τ.Θ. 6, 592 00 Νάουσα

ΤΗΛ. 2332020205

info@staboulis.gr

www.oreino-vermiou.gr

©Σταμπουλής Ε.Π.Ε. - Παραγωγή & Εμπορία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2οχλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας - τηλ. 2332020205 -